Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2020 r

Fundacja Akcelerator Innowacji; ul. Arkuszowa 65/23, 01-934 Warszawa: KRS 0000559249, REGON 361715890, NIP 1182109009, właściciel serwisów www.bluesmart.io, www.fai.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana, aby lepiej służyć tym, którzy obawiają się, w jaki sposób ich „dane osobowe” są wykorzystywane w Internecie. Zgodnie z prawem dotyczącym prywatności i bezpieczeństwie informacji, dane umożliwiające identyfikację, to informacje, które można wykorzystać samodzielnie lub z innymi informacjami w celu identyfikacji, skontaktowania się lub zlokalizowania pojedynczej osoby lub do zidentyfikowania osoby. Przeczytaj uważnie naszą politykę prywatności, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jakie dane osobowe zbieramy od osób odwiedzających nasza, witrynę internetową lub aplikację?

Zbieramy dwa rodzaje informacji od dwóch różnych grup osób. Jeden, konsument, to osoba, która korzysta bezpłatnie z aplikacji oferowanych przez Bluesmart. Z drugiej strony sprzedawca lub partner współpracujący, korzystający z aplikacji i systemu Bluesmart odpłatnie. Te dwa rodzaje informacji to dane osobowe i informacje anonimowe. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej. Informacje anonimowe odnoszą się do procesu, którego używamy, który usuwa czynniki identyfikujące, aby nieodwracalnie uniemożliwić identyfikację osoby, której dotyczą. Anonimowe informacje mogą być wykorzystywane do pomiaru ogólnej wydajności, takiej jak liczba odwiedzin lub lokalizacji, w celu monitorowania poziomu aktywności lub sprawdzenia, jak można poprawić działania systemu Bluesmart.

a) Informacje rejestracyjne, które podajesz podczas pobierania naszych rozwiązań, udziału w promocji lub łączenia swojego profilu na stronie lub platformie strony trzeciej z kontem rejestracyjnym.
b) Informacje dotyczące transakcji, które podajesz, prosząc o informacje lub kontaktując się z nami.
c) Informacje, które uzyskujemy od strony trzeciej, takiej jak operator danych lub sprzedawca, na temat korzystania z naszych aplikacji.
d) Informacje lokalne. Gdy konsument korzysta z aplikacji Bluesmart, będziemy rejestrować szczegóły dotyczące wykorzystania danych, w tym informacje o lokalizacji dostarczone przez telefon komórkowy lub inne urządzenie wchodzące w interakcję z jedną z naszych witryn lub aplikacji z wykorzystaniem technologii beacon.
e) Informacje o aktywności na temat korzystania z naszych witryn i aplikacji, takie jak treści, które przeglądasz lub publikujesz, częstotliwość korzystania z naszych usług i preferencje.
f) Dane dotyczące użytkowania, przeglądania, danych technicznych i urządzeń podczas odwiedzania naszych witryn, korzystania z naszych aplikacji w witrynach lub platformach stron trzecich lub otwierania wysyłanych przez nas wiadomości.

Gdy konsument pobiera i korzysta z aplikacji, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a) Identyfikator UUID smartfona (nie wprowadzony przez konsumenta, ale przesłany w wyniku aktywacji aplikacji)
b) Adres e-mail
c) Dane dotyczące wybranych profilów informacji
d) Lokalizacja
e) Identyfikator sprzedawcy (przydzielany przez Bluesmart)

Kiedy firma lub partner współpracujący rejestruje się w celu korzystania z systemu, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a) Nazwisko
b) Imiona
c) Przeznaczenie
d) Nazwa firmy lub nazwa handlowa
e) Adres
f) Kod pocztowy
g) Biznesowy numer telefonu komórkowego
h) Biznesowy adres e-mail
i) Numer telefonu stacjonarnego firmy
j) Metoda płatności
k) Kategoria lub typ sprzedawcy lub użytkownika, którym jesteś.
l) Lokalizacja
m) Dane wygenerowane i udostępniane przy pomocy systemu
n) Identyfikator UUID urządzenia BEACON

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W związku z tym, że poprzez serwis www.bleusmart.io umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:
a. świadczenie usług drogą elektroniczną
b. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy
c. realizacja zamówienia / zlecenia klienta
d. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
e. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
f. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
g. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
h. dochodzenie należności [na podstawie art.6 ust. 1pkt f) RODO]

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.bluesmart.io (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

W jaki sposób zbieramy Twoje informacje

Gromadzimy informacje, które nam przekazujesz, gdy prosisz o usługi lub informacje od nas, rejestrujesz się u nas (w tym, gdy łączysz swój profil na stronie lub platformie strony trzeciej z kontem rejestracyjnym, takim jak Facebook, Google) lub inne działania w naszych witrynach i aplikacjach, odpowiadanie na ankiety lub inne interakcje z nami przy użyciu co najmniej jednego urządzenia.

Zbieramy informacje za pomocą narzędzi analitycznych, w tym podczas odwiedzania naszych witryn i aplikacji lub korzystania z naszych aplikacji w witrynach lub platformach stron trzecich.

Pozyskujemy informacje z innych zaufanych źródeł, aby aktualizować lub uzupełniać informacje, które podajesz, lub zbieramy automatycznie, na przykład podczas sprawdzania poprawności danych adresowych za pomocą usług stron trzecich. RODO może wymagać, abyś upoważnił stronę trzecią do udostępnienia nam twoich informacji, zanim będziemy mogli je zdobyć.

Gromadzimy informacje za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie i inteligentne sygnały nawigacyjne, które identyfikują Cię podczas odwiedzania naszych witryn i aplikacji lub korzystania z naszych aplikacji w witrynach lub platformach stron trzecich przy użyciu jednego lub więcej urządzeń.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Akcelerator Innowacji; ul. Arkuszowa 65/23, 01-934 Warszawa: KRS 0000559249, REGON 361715890, NIP 1182109009. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: rodo@fai.pl

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
a)    Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
b)    Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
c)    Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
Podmioty wymienione w §3  są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych,
b)    sprostowania danych osobowych,
c)    usunięcia danych osobowych,
d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)    przenoszenia danych osobowych,
f)    wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
g)    cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: rodo@fai.pl  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Beacons (Boje)
Co to jest technologia Beacon i jak działają?

Beacon to małe, bezprzewodowe nadajniki, które wykorzystują technologię Bluetooth o niskim zużyciu energii do przesyłania niewielkiego pakietu danych o sygnalizatorze do innych pobliskich inteligentnych urządzeń, które mają możliwość „nasłuchiwania” tych transmisji. Każde urządzenie zawiera procesor i baterie i działa poprzez wielokrotne wysyłanie małego pakietu danych, który zawiera unikalne ID Beacona wraz z danymi o stanie Beacona, takimi jak stan baterii. Moc nadawczą każdego Beacona można ustawić indywidualnie, a to określa zasięg transmisji (od 30 cm do maksymalnie około 50 m). Beacony NIE przesyłają żadnych danych osobowych i żadne dane osobowe nie mogą być przesyłane / odbierane przez Beacon. Najłatwiejszą analogią jest myślenie o Beacon jako o latarni morskiej. Beacon wysyła sygnał, tak jak światło z latarni morskiej, które wskazuje, że tam jest. Urządzenia takie jak smartfony można zaprogramować tak, aby „nasłuchiwały” tych transmisji, a następnie odpowiednio reagowały. W naszej analogii smartfon to statek na morzu, który zmienia kurs, gdy znajdzie się w zasięgu latarni morskiej.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:
• Aby usprawnić naszą Usługę;
• Aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
• Świadczenie usług związanych z naszymi Usługami;
• Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.
Chcemy poinformować użytkowników Bluesmart, że te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Jednakże są one zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Linki do innych witryn

Usługa Blusmart może zawierać łącza do innych witryn. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Pamiętaj, że te zewnętrzne witryny nie są obsługiwane przez nas. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Fundacja Akcelerator Innowacji; ul. Arkuszowa 65/23, 01-934 Warszawa: KRS 0000559249, REGON 361715890, NIP 1182109009 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.bliuesmart.io  zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. Fundacja Akcelerator Innowacji; ul. Arkuszowa 65/23, 01-934 Warszawa: KRS 0000559249, REGON 361715890, NIP 1182109009 zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.bluesmart.io.

Prywatność dzieci

Usługi te nie są skierowane do osób w wieku poniżej 13 lat. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku stwierdzenia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wykonać niezbędne czynności.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Te zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami:
Fundacja Akcelerator Innowacji
Ul. Arkuszowa 65/23
01- 934 Warszawa
www.fai.pl